کاسپید اسپانسر طلایی نوزدهمین نمایشگاه بین المللی الکامپ شد.

کاسپید به عنوان اسپانسر طلایی در نوزدهمین نمایشگاه الکامپ حضور خواهد داشت. این نمایشگاه ۱۴ تا ۱۷ آذر ۹۲ در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار خواهد شد.

WEB DESIGN