بایگانی دسته بندی ها: سئو

اسامی برندگان ذره بین طلایی

با قدردانی از همه سایتها و وبلاگها، برندگان دوره پنجم عبارت اند از:

رازگو بلوچ
مکث
شهرسازی آنلاین

نگاه عمده در این دوره به سایتها/وبلاگهایی بود که تولید محتوا داشتند. عبارت مسابقه، فقر و فرهنگ، به گونه ای بود که انتظار کسب رتبه از سوی وبلاگها را که بی پرواتر از واژه ها بهره می برند را بیشتر می کرد. در نهایت نیز همینگونه شد و وبلاگها سهم عمده در میان برندگان را دارند. فعالیت طبیعی، حتما مورد توجه بوده است. هر سه سایت/وبلاگ برنده نوعا بر موضوع فعالیت خود تمرکز دارند و از نظر محتوایی خط مشی ثابتی دارند.

همچنین، سایتهای که به هر طریق کپی رایت را رعایت نکرده بود، داوری نشدند، چه عدم رعایت کپی رایت یک محصول و چه عدم رعایت کپی رایت یک نوشته. همانطور که می دانید، ای.نماد و وزارتخانه های مرتبط با نشر محتوا، در این مورد حساسیتی ندارند. احترام به کپی رایت خود یک فرهنگ است که نوعا همه ما در ایران در این موضوع، فقر فرهنگی داریم!

امیدواریم این مسابقه توانسته باشد به نحوی توجه ها را به دو موضوع مهم، فقر و فرهنگ جلب کرده باشد.

پ.ن.۱: همانطور که قبلا اعلام شده است نیازی به اعلام سایت/وبلاگ به ایران سئو نبوده است و سایتها/وبلاگهای قرار گرفته در رتبه های یک تا سی نتایج گوگل به طور اتوماتیک در مسابقه شرکت داده شده اند.

مهدی رودکی