همه نوشته های ehm

کاسپید اسپانسر طلایی نوزدهمین نمایشگاه بین المللی الکامپ شد.

کاسپید به عنوان اسپانسر طلایی در نوزدهمین نمایشگاه الکامپ حضور خواهد داشت. این نمایشگاه ۱۴ تا ۱۷ آذر ۹۲ در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار خواهد شد.